Viva-ProE System

SIZE & PHYSICAL DETAILS

Viva-ProE System

Proven performance in a reliable, next generation bench-top system

Viva-ProE® System

Viva-ProE® Sistem automatic analizues për detektimin e drograve dhe dozimin e medikamenteve supresues që është I përshtatshëm për klinika, spitale, sisteme të drejtësisë penale dhe qendra të ndryshme trajtimi për abuzues të substancave narkotike.

KARAKTERISTIKAT DHE BENEFITET

  • Nevojë të reduktuar për rikalibrime të vazhdueshme si dhe mirëmbajtje minimale me frekuencë të rrallë.
  • Koha e gjenerimit të rezultateve për 10 minuta.
  • Parimi I matjes bazuar në teknikën EMIT